Dwa rodzaje opodatkowania

Posiadając działkę rolną, której przeznaczeniem ma być wbudowanie własnego domu, musimy liczyć się z koniecznością wyłączenia nieruchomości z produkcji rolnej. W przypadku mniejszych działek przebiegi procedury obejmuje całość nieruchomości. Wszystkie działki większych gabarytów mogą być rozpatrywane różnorodnie. Najczęściej stosowana jest technika wyłączania jedynie gruntów potrzebnych do budowy domu. Tereny pod naszą inwestycję zmieniają zatem przeznaczenie, ale pozostała część działki nadal pozostaje gruntem rolnym. Zasadność takiego postępowania jest stosunkowo wątpliwa, niemniej jednak często stosowana wśród urzędników. Dla właścicieli jest to wyłącznie dodatkowy problem. Chodzi tutaj o kwestie podatkowe. Działki rolne podlegają innym zasadom podatkowym, aniżeli grunty budowlane. Wymieszanie obu przeznaczeń sprawia, że podatek powinien być naliczany w dwojaki sposób. Właściciele mieszanych działek muszą odprowadzić tradycyjny podatek od nieruchomości za tereny pod ich inwestycje oraz samą inwestycję. Ten obliczany jest przez wykwalifikowanych urzędników gminnych. W przypadku pozostałej części gruntu właściwą formą opodatkowania staje się podatek od użytków rolnych. Jest on zdecydowanie niższy od pierwszego, aczkolwiek niewielu właścicieli pamięta o nim podczas rozliczania. Regulując należności z tytułu podatku od nieruchomości posiadamy przekonanie, iż nasze kwestie opłat gminnych zostały całkowicie rozliczone. Niewielu właścicieli ma świadomość drugiego obowiązku podatkowego. Zgłoszenie takich gruntów powinno bo wiem zawierać informacje o dwulicowości działki, gdyż inaczej podatek naliczony zostanie w nieodpowiedni sposób.

Czytaj dalej

Dokumenty potrzebne do odrolnienia działki

Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego o odrolnieniem działki to szereg różnorodnych kroków i procesów. Pierwszym etapem jest ściągnięci oraz wypełnienie wniosku .W przypadku dwóch właścicieli nieruchomości, również i na wniosku musimy oboje złożyć swój podpis. Wniosek powinien trafić w ręce najbliższego urzędu gminy czy miasta. Razem z nich oczekuje się gotowych kserokopii dowodów potwierdzających dane lokalizacyjne działki, paszportu albo dowodu osobistego nabywcy oraz danych kontaktowych. Niestety, to dopiero początek drogi. Musimy bowiem skompletować szereg dokumentów. Pierwszym jest uzyskanie wypisu oraz wyrysu z rejestru gruntów. Tutaj odnajdziemy klasę gleby, jaka znajduje się na zamieszkiwanym terenie. Te dwa dokumenty konieczne są do wniosku, tak więc należy je wpisać w karcie pacjenta. Poza wymienionymi rodzajami papierów, z pewnością przyda się dokument notarialny potwierdzający prawo dysponowania daną nieruchomością. Kumulacja dokumentów, jakie Konieczn są do złożenia wniosków o odrolnienie przerażą wszystkich zainteresowanych. Niemniej jednak taka procedura jest niezbędna do prawidłowego określenia wszystkich parametrów działki. W przypadku bezspornych spraw, termin zakończenia postępowania będzie stosunkowo szybki. Procedury o większym stopniu złożoności mogą potrwać o wiele dłużej. Tak, czy siak najprawdopodobniej uzyskamy odrolnienie działki i będziemy mogli swobodnie korzystać z niej na cele budowlane. Rzadkim przypadkiem jest odmowa wyłączenia z produkcji rolnej, ale i tu można znaleźć konkretne rozwiązanie problemu.

Czytaj dalej

Tereny wiejskie a media

Decydując się na zakup działki koniecznie sprawdźmy dostępność mediów. Stosunkowo nowe domu, które wybudowano w okresie ostatnich pięciu lat, powinny posiadać łącze wodociągowe, czy kanalizacyjne. Są to bowiem podstawowe media w każdej nieruchomości. Niemiej jednak, zdarzają się sytuacje, w których dopiero planowane jest podłączenie. Trzeba będzie się z tymi kosztami podłączenia zmierzyć na własną rękę. Wszystkie tereny wiejskie opatrzone są już liniami energetycznymi. Daje to pewność stałej dostawy prądu elektrycznego. Oczywiście, linie wiszące gorzej reagują na różnorodne wiatry, a więc podczas nich może dochodzić do wyłączeń prądu w celach bezpieczeństwa. Ciekawym zjawiskiem jest to, że podczas wiatru nie ma problemów energetycznych, a w przypadku ładnej pogody, jak najbardziej. Pewnie nie poznamy tego tajnika, ale coś musi to powodować. Media na działce to również gaz. Istnieje szereg propozycji dostarczania gazu. Podstawowym jest posiadanie linii gazowej, która dopasowana jest do naszej kuchenki. W ten sposób możemy bezproblemowo korzystać z maszynki. Woda jest kwestią najważniejszą. Bez szklanki wody większość nie wyobraża sobie dnia. w przypadku działek rolnych powinna być ona doprowadzona na posesje oraz z niej na naszą nieruchomość. Jedynym problemem może być szambo, gdyż wiele miejsc jeszcze, nie posiada dostępu do kanalizacji wiejskiej. Media na terenach wiejskich rozwijają się tak szybko, jak w miastach. Wieś zawsze pozostawała na końcu w zakresie informowania o programach, niemniej jednak połączenie z mediami jest stosunkowo dobrze rozbudowane.

Czytaj dalej

Różnice w zagospodarowaniu działki rolnej

Działki rolne i działki budowlane wykazują szereg różnic, pod względem organizacyjnym. Oznacza to, że niektóre elementy nie mogą być stosowane na jednych rodzajach nieruchomości. W odniesieniu do działek typowo budowlanych mamy tutaj dowolność budowania. Obiekty mogą być różnorodnych rozmiarów, kształtów oraz przeznaczenia. Nie ma ograniczeń związanych z powierzchnią budynków. Konieczne jest tylko odpowiednie stosowanie odległości posadowienia budynku od granicy działki. W przypadku działek rolnych istnieje szereg różnorodnych ograniczeń. W sytuacji, w której nie mamy możliwości wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, możemy jedynie wybudować siedlisko. Jest to specjalna forma budynku, który ma stanowić miejsce przebywania właściciela nieruchomości oraz jego rodziny. Siedlisko musi być przeznaczone do użytkowania tylko tym osobom. Oznacza to, że nie ma mowy o jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W zakresie budowania istnieją zasady, wedle których musimy ograniczyć wielkość siedliska. Nie może ono zajmować większości powierzchni działki. Jesteśmy zatem już ograniczeni wielkością nieruchomości. Również teren wokół domu musi wyglądać odpowiednio. Utwardzenie sporego terenu wokół działki jest, w tym przypadku, niedopuszczalne. Od tego typu zabiegów mamy działki budowlane, a nie działki rolne. Problemów i ograniczeń można by mnożyć. Siedlisko nigdy nie będzie pełnoprawnym obiektem mieszkalnym, a już tym bardziej usługowym. Jeżeli pragniemy niezależności w zakresie budowlanym i projektowym, to nie możemy decydować się na rozwiązania w postaci działek rolnych.

Czytaj dalej
Strona 1 z 512345